Internetinės parduotuvės “Dovanurojus.lt” prekių pirkimo ir pardavimo sutartis:

Galioja nuo: 2014-07-14d.

1.      Bendrosios nuostatos

1.1. Ši prekių pirkimo ir pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Šalims) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje ”Dovanurojus.lt” susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas su šia sutartimi sutinka registruodamasis į interneto parduotuvės ”Dovanurojus.lt” svetainę.

1.3. Šią sutartį Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu sutartį keisti, papildyti, taisyti. Su atnaujinta ar pakeista sutartimi - Pirkėjai gali susipažinti šiame tinklapyje.

1.4. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje ”Dovanurojus.lt” turi teisę išimtinai tik:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5. Pirkėjas, sutikdamas su "Privatumo politika" ir "Pirkimo - pardavimo sutartimi", patvirtina, kad, remdamasis šios sutarties 1.4 punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje ”Dovanurojus.lt”.

2.      Asmens duomenų apsauga

2.1. Prieš pirkdamas interneto parduotuvėje ”Dovanurojus.lt” Pirkėjas privalo užsiregistruoti interneto parduotuvės svetainėje. Registruodamasis Pirkėjas turi įvesti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir slaptažodį.

2.2. Pirkėjas, sutikdamas su "Privatumo politikos" sąlygomis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat sutinka, jog el. pašto adresas bus naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.3. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.

2.4. Pardavėjas užtikrina, kad šie duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.      Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Ši sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, patvirtina pažymėdamas varnelę "Aš susipažinau ir sutinku su Pirkimo - pardavimo sutartimi" ir paspaudžia nuorodą „Tęsti".

3.2. Sutartys registruojamos ir saugomos ”Dovanurojus.lt” duomenų bazėje.

4.      Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje ”Dovanurojus.lt” vadovaudamasis šia sutartimi.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve ”Dovanurojus.lt”, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu: info@dovanurojus.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

4.2.1. parfumerijos, kosmetikos ir tualetinių preparatų;

4.2.2. fotografijos ir kinematografijos prekių;

4.2.3. spausdintų knygų, reprodukcijų ir kitų poligrafijos pramonės dirbinių;

4.2.4. audinių;

4.2.5. kiliminės grindų dangos, išskyrus kilimus ir kilimėlius;

4.2.6. megztų vyriškų, berniukiškų, moteriškų arba mergaitiškų apatinių drabužių;

4.2.7. kūdikių drabužėlių;

4.2.8. pėdkelnių, kojinių, puskojinių ir kitų panašių prekių;

4.2.9. siūtų vyriškų, berniukiškų, moteriškų arba mergaitiškų apatinių marškinių, naktinių marškinių, pižamų ir panašių prekių;

4.2.10. liemenėlių, korsetų ir panašių prekių;

4.2.11. perlų, brangakmenių, tauriųjų metalų ir jų dirbinių, išskyrus dirbtinę bižuteriją;

4.2.12. televizijos vaizdo ir garso įrašymo bei atkūrimo aparatų;

4.2.13. laikrodžių;

4.2.14. baldų, patalynės reikmenų, šviestuvų;

4.2.15. žaislų, žaidimų;

4.2.16. optikos prekių.

4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

4.4. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama;

4.5. Visais atvejais, kai įsigyta prekė grąžinama Pardavėjui, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos.

5.      Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus šios sutarties 6 punkte nustatytus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę Pirkėjui laikinai arba visam laikui naudotis interneto parduotuve ”Dovanurojus.lt”.

5.2. Kai pirkėjas pasirenka už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais atsiimdamas prekes ir kai nepavyksta susisiekti su Pirkėju telefonu ar elektroniniu paštu per 7 (septynias) kalendorines dienas, tuomet užsakymas anuliuojamas.

5.3. Kai pirkėjas pasirenka už prekes atsiskaityti mokėjimo pavedimu į įmonės Trading Ltd MB banko sąskaitą, bet neatsiskaito su Pardavėju ilgiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas, tuomet užsakymas anuliuojamas.

6.      Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šioje sutartyje numatyta tvarka.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės ”Dovanurojus.lt” duomenų.

6.3. Interneto parduotuvės ”Dovanurojus.lt” Pirkėjai privalo laikytis šios sutarties sąlygų, bei aiškiai nurodytų “Dovanurojus.lt” interneto parduotuvėje instrukcijų, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7.      Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato ši sutartis, "Privatumo politika" ir kitos interneto parduotuvėje ”Dovanurojus.lt” numatytos sąlygos.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato ši sutartis.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

7.4. Iškilus nenumatytiems atvejams, kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje ”Dovanurojus.lt” įsigytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

7.5. Pirkėjui pasinaudojus šios sutarties 4.2 punkte numatyta teise ir esant šios sutarties 4.4 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

8.      Prekių kainos

8.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje ”Dovanurojus.lt” nurodomos litais, PVM įtrauktas į kainą.

9.      Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

9.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes vienu iš šių būdų:

9.1.1. elektronine bankininkyste per atsiskaitymo partnerį Mokejimai.lt - užsakymo priėmimo metu;

9.1.2. pavedimu, pervedant pinigus į Trading Ltd UAB nurodytą banko sąskaitą - užsakymo priėmimo metu;

9.1.3. grynaisias pinigais, sumokant juos Pardavėjo įgaliojam atstovui "kurjeriui"; (Galioja 5.2. punkte nurodyta sąlyga!) - prekių pristatymo metu;

9.1.4. grynaisiais pinigais, Trading Ltd UAB biure ar parduotuvėse - prekių atsiėmimo momentu,

9.1.5. PayPal elektroninių pinigų sistema - užsakymo priėmimo metu.

9.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas 9.1.1 ir 9.1.2. ir 9.1.5. punkte apartu būdu, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.

10. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje ”Dovanurojus.lt”, gali pasirinkti jam priimtiną prekių pristatymo būdą. Prekių pristatymo paslaugos būdai ir kainos yra skelbiami viešai skyriuje "Pristatymo informacija ir kainos".

10.2. Prekių pristatymo paslauga:

10.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;

10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

10.2.3. prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;

10.2.4. prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į pristatymo adresą;

10.2.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pristatymo mokestį, paskelbdamas jį viešai skyriuje "Pristatymo informacija ir kainos".

10.3. Prekių pristatymo terminai pateikiami viešai, skyriuje "Pristatymo informacija ir kainos". Jie preliminarūs ir gali būti keičiami. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

10.4. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti PVM sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius PVM sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

10.5. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

11. Prekių grąžinimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos arba grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es), vadovaudamasis 11.1 punktu, Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą, kurį Pardavėjas pateiks, Pirkėjui paprašius elektroninio pašto adresu: info@laikasgroziui.lt.

11.3. 11.1 Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2 Taisyklių punkte numatyta tvarka.

11.4. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

11.4.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

11.4.7. Pirkėjas prekes gali grąžinti pats adresu: Molainių g. 66-12, LT-37149 Panevėžys, darbo dienomis nuo 08 iki 17 val. arba gali pasinaudoti jam patogios kurjerių tarnybos paslaugomis arba grąžinti prekę paštu;

11.4.8. prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis;

11.4.9. pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pavedimu pervedimu į mokėtojo banko sąskaitą. Jeigu atsiskaitymui už prekes buvo naudojama Paypal elektroninių pinigų sistema, tai pinigai grąžinami tik per Paypal sistemą.

12. Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu arba Pirkėjo nurodytu telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės ”Dovanurojus.lt” svetainės skyriuje "Apie mus".

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

13.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės ”Dovanurojus.lt”.

13.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šia sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. Rinkodaros priemonės, taikomos Pardavėjo

14.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

14.2. Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams virtualių piniginių vienetų, kuriais bus galima atsiskaityti už įsigyjamas prekes tik interneto parduotuvėje ”Dovanurojus.lt”.

14.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią pirkdamas panaudoja virtualius piniginius vienetus ir pasinaudoja šių Taisyklių 4.2 punkte numatyta prekės grąžinimo teise, perkant panaudota virtualių piniginių vienetų suma atimama iš už grąžinamą prekę grąžintinos Pirkėjui sumos.

14.4. Virtualūs piniginiai vienetai į litus nekeičiami.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16. Šalių rekvizitai:

16.1. Pardavėjas:

TRADING LTD UAB

Įm.k. 303004380

PVM k. LT100007555313

Adresas: Molainių g. 66-12, LT-37149 Panevėžys

Tel. +370 600 29721

El. paštas: info@dovanurojus.lt

A/s: LT46 7300 0101 3457 8968

Bankas: AB "Swedbank"

Banko kodas: 73000

16.2. Pirkėjas:

Remiantis Pirkėjo pateiktais duomenimis ir

kontaktais registracijos formose, elektroninėje parduotuvėje "Dovanurojus.lt" .

6.1 Pardavėjas: TRADING LTD UAB, įm.k. 303004380, PVM k. LT100007555313, adresas: Molainių g. 66-12, LT-37149 Panevėžys

Patvirtinta 2014-07-14d. direktoriaus įsakymu nr. 2014/07/02.